Likwidacja

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA KAJAKOWEGO WAŻKA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z decyzją sądu "WA.XII Ns-Rej.KRS 20114/23/051" dokonano zmiany danych Stowarzyszenia Kajakowego Ważka w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dane są aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 18 maja 2023 r​.

Stowarzyszenie Kajakowe Ważka, zarejestrowane pod numerem KRS 0000316703, z siedzibą przy ulicy Jasielskiej 47/29, 02-128 Warszawa, Polska, rozpoczęło proces likwidacji​​. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29 października 2008 roku​.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia została podjęta przez Walne Zebranie Członków zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia nr 3 o likwidacji Stowarzyszenia Kajakowego Ważka z dnia 30.09.2021 r​​. Walne Zebranie Członków wybrało likwidatora, określiło przeznaczenie majątku Stowarzyszenia​ oraz sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów.

Wszelkie pytania dotyczące procesu likwidacji prosimy kierować na adres e-mail zarządu: zarzad@wazka.org​.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Kajakowego Ważka