Władze

Zarząd

Prezes

Paulina Katarzyna Oniszk

Sekretarz

Joanna Maciejewska

Bosman

Marcin Maciejewski

Skarbnik

Piotr Baczewski

Członek zarządu

Rafał Klukiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Joanna Drągowska

Zastępca

Tomasz Śnieżek

Sekretarz

Aleksandra Topolska