Władze

Zarząd

Prezes

Rafał Klukiewicz

Sekretarz

Paulina Oniszk

Bosman

Jakub Skrzypkowski

Skarbnik

Piotr Baczewski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Joanna Drągowska

Zastępca

Tomasz Śnieżek

Sekretarz

Aleksandra Topolska