Stowarzyszenie Kajakowe Ważka

Kim jesteśmy?

Od klubu do stowarzyszenia – 25 lat doświadczenia!

Stowarzyszenie Kajakowe Ważka w czasie swojej długoletniej tradycji kilkukrotnie zmieniało siedzibę, strukturę, osobowość prawną. Rozpoznawalna w środowisku kajakarskim „Ważka” funkcjonowała początkowo jako przyzakładowy klub turystyczny, następnie oddział PTTK przy LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, obecnie stowarzyszenie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Ze względu na związek ze szkołą nasza siedziba przez długi czas mieściła się przy liceum.

Ważkę tworzą przede wszystkim ludzie. W swoim najlepszym okresie było nas ponad 60 członków i sympatyków.

Stowarzyszenie dysponuje różnorodnym i nowoczesnym sprzętem, a jego członkowie mają bogate doświadczenia zarówno organizacyjne jak i kajakarskie. Pozwala to na przeprowadzenie w pełni profesjonalnych i bezpiecznych spływów na rzekach nizinnych i zwałkowych przez cały rok.

Nasza misja

Naszej działalności przyświecają nieustannie poniższe cele:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród ogółu społeczeństwa, w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży,

  • krzewienie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą,

  • podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,

  • integracja środowiska kajakarskiego.

Jak działamy?

Od semestru letniego 2010 dwa razy w roku organizujemy w Politechnice Warszawskiej zajęcia WF. Studenci coraz częściej uczestniczą w spływach kajakowych otrzymując tym samym wpis do indeksu.

Współorganizujemy ogólnopolskie imprezy kajakarskie, w wielu bierzemy udział.

Praktycznie każdy weekend w roku spływamy polskimi rzekami. Wśród nich wymienić można takie jak: Wisła, Bug, Narew, Świder, Gwda, Brda, Wda, Piława, Skrwa, Jeziorka, Wilga, Rawka, Pilica, Cetynia, Liwiec czy Bzura.

Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój członków Stowarzyszenia – zarówno jeżeli chodzi o umiejętności techniczne i sprawność fizyczną, ale również umiejętności miękkie.

Doświadczenie

Samodzielnie zorganizowaliśmy:

  • wyprawa „Canoe Expedition Danube 2008” (pokonanie 2. najdłuższej rzeki Europy od jej źródeł w Alpach aż do ujścia do Morza Czarnego – 2840 km)

  • wyprawa „Wisłą z Beskidów do Bałtyku” (pokonanie Królowej Polskich Rzek w czasie dwóch tygodni)

  • „Kajak szkołą życia” – projekt dofinansowany ze środków UE w ramach programu 1.2 Młodzież w działaniu – jego efektem był wszechstronne wyszkolenie młodzieży licealnej w stopniu pozwalającym na samodzielne organizowanie spływów kajakowych.